JOGA PRE SENIOROV

Joga je v pokročilejšom veku optimálnou aktivitou, je bezpečná a umožňuje nielen zlepšenie telesných a psychických schopností, je prínosom aj v sociálnej oblasti.

JOGA PRE SENIOROV

Súčasnosť sa vyznačuje výraznými demografickými zmenami obyvateľstva a aj na Slovensku narastá počet starších ľudí, ktorí nemajú byť príťažou, ale naopak pomocou pre mladších, neskúsenejších, rodinu, spoluobčanov, mesto...

Indická tradícia jogy

hovorí, že cvičením jogy sa dá dosiahnuť vysoký vek a udržať si telesnú pružnosť a duševnú sviežosť. Cieľom však nie je kvantita, aby sa človek iba dožil vyššieho veku. Dôležitá je skôr kvalita života, aby zostal čím dlhšie aktívny a sebestačný, a to telesne aj mentálne. Je samozrejmé, že pre mnohých je práca životnou realizáciou, avšak dôležité je hľadanie nových cieľov na udržanie si aktivity a záujmu aj počas ďalších rokov.

Šesťdesiat rokov sa vo svete považuje za hornú hranicu stredného veku. V porovnaní s vyspelými krajinami je u nás väčšinou kondícia starších ľudí slabšia a zdravotný stav ľudí v tomto veku celkovo horší. Vieme, že u človeka sa všeobecne znižuje vitalita, čo súvisí aj s výkonnosťou všetkých orgánov. Zvlášť kardiorespiračné a metabolické funkcie, pohyblivosť, ale aj ďalšie pohybové schopnosti sa oslabujú. Je známe, že so zhoršeným vnímaním klesá celkovo psychomotorické tempo, schopnosť učenia, pamäti a vnímavosti, predlžuje sa aj reakčný čas.

Aj pre poslednú životnú etapu je nevyhnutné udržať si osobnú a spoločenskú kvalitu života, pocit spokojnosti a sebarealizácie, svoju vitalitu na najvyššej úrovni ako to je možné. Dôležitá je najmä samostatnosť a pocit telesného aj psychického blaha.

Základnými telesnými potrebami je mať pohyblivú a pritom pevnú chrbticu, ako aj všetky kĺby, dobrú cirkuláciu k prstom a palcom na rukách aj na nohách. Podstatné je aj udržanie rovnováhy, stability, pretože pády, zvlášť komplikované zlomeninami, bývajú častou príčinou smrti starších ľudí.

Oproti klesajúcej vekovej populačnej norme môžu byť celkový funkčný profil ako aj výškovo-hmotnostná proporcionalita, hodnoty krvného tlaku, pľúcnych funkcií seniorov, ktorí dodržiavajú aktívny, zdravý životný štýl a venujú sa joge nielen udržiavané, ale aj pozitívne rozvíjané.

Ľudia, ktorí chcú začať cvičiť jogu v tomto veku, by mali poznať svoj zdravotný stav a akceptovať zmeny, ktoré sú vekom nevyhnutné. Na prvom mieste, pri cvičení so seniormi, by všeobecne mali byť hlavne preventívne a liečebné - kineziologické, resp. fyzioterapeutické opatrenia, s ovplyvňovaním svalových dysbalancií. Druhou požiadavkou je prevencia inaktivačných zmien – dlhodobé udržanie primeranej svalovej a pohybovej zdatnosti, resp. jej zvyšovanie.

Taktiež dôležité je udržiavanie aktívnej mysle a kontinuálne hľadanie nových záujmov, učenie sa novým veciam a realizácia, či zdokonaľovanie sa v nových aktivitách. Je samozrejmé, že ľudí vo vyššom veku by mal charakterizovať určitý nadhľad a rozhľad, hlbší ponor a múdrosť. To všetko sa dá získať praktizovaním jogy a malo by sa to využiť pre dobro všetkých.

Preferuje sa vykonávanie jednoduchších jogových cvičení

vzhľadom k staršiemu veku, najskôr hlavne v nižších polohách – v ľahu, sede, kľaku, podporoch a vzporoch. Je to dôležité najmä kvôli základným charakteristikám starnutia: zhoršeniu koordinácie, sily aj reakcií, zníženej elastickosti svalov. Tie sú najčastejšou príčinou poranení seniorov. Praktické hodiny by určite mali byť orientované viac na pránajámu (dychové cvičenia), prípadne mudry a bandhy (jemnú, ale silne účinnú nervovo-svalovú aktiváciu), na mentálne - koncentračné techniky. Pránajáma sa stáva v tomto štádiu života pravdepodobne najsilnejším jogovým prostriedkom na udržanie zdravia, kondície tela a čistenie mysle, aj na získanie hlbšieho spojenia s našou prirodzenou spiritualitou.

Meditácia a vizualizácia, či pozitívne afirmácie alebo aj modlitba môžu byť nápomocné na preklenutie emocionálneho napätia, ktoré býva spojené so stratou zamestnania, životného partnera, kolegov a priateľov, pracovných a životných rolí a pod. Sú dôležitým prostriedkom k priblíženiu sa k doteraz nepoznanému, ale o to podstatnejšiemu, cieľu našej cesty na Zemi.

Joga pomáha

najmä vo vyrovnávaní sa s tienistými stránkami života – s chorobami, prejavmi starnutia a smrťou. Môžeme povedať, že joga je naozaj v pokročilejšom veku optimálnou aktivitou. Ak sa vykonáva správne, je bezpečná a umožňuje nielen zlepšenie telesných a psychických schopností, ale obrovský je aj jej prínos v sociálnej oblasti – priateľská, tolerantná atmosféra pri cvičení, rozvíjanie vzťahov medzi cvičiacimi. Často starší ľudia, ktorí začali cvičiť jogu v pre seniorov, prešli do koedukovaných skupín. Dlhoročná prax s cvičením so seniormi dokázala, že mnohí boli schopní zvládnuť aj náročnejšie cvičenia, ktoré by im neinformovaný lekár, vzhľadom k ich veku, skôr zakázal cvičiť a boli schopní sa rozvíjať aj vo vyšších aspektoch jogy.

Je radosťou pri cvičení so seniormi sledovať, ako sa chorí, či zaznávaní starší ľudia pred očami učiteľa jogy stávajú presným opakom. Určite môžeme byť všetci veľmi radi, ak okolo nás budú zdraví, aktívni, spokojní a šťastní starší ľudia, ktorí možno celý život pracovali aj pre rozvoj nášho mesta a celej spoločnosti... Budeme všetci hrdí, ak budú naši starší ľudia vzorom mladším, ako to bolo aj vo všetkých vyspelých národoch v histórii ľudstva.

Cvičenie so seniormi si určite vyžaduje odbornosť a kompetentnosť, pretože v opačnom prípade im môže aj ublížiť.

 

Text: PaedDr. Juraj GAJDOŠ, PhD. | Foto: Archív PaedDr. Juraj GAJDOŠ, PhD.


Kto je online

Práve tu je 29 návštevníkov a žiadni členovia on-line

V joge sa zlepšujeme milimeter po milimetri, sekundu po sekunde, dych po dychu - pomaly, ale bezpečne.

PaedDr. Juraj GAJDOŠ, PhD.