Prosím vás, ak chcete dostávať on-line videá na e-mail, zašlite mi adresu a sumu 15 Eur na účet SK81 7500 0000 0040 0838 1774.

Čítať ďalej...