Rehabilica

Rehabilica,
Grösslingová 7, 811 09 Bratislava".

V bleskovej relaxácii, po každom cvičení alebo jogovej polohe, si vždy máme uvedomiť, - čo som cvičil, ako som cvičil, ako som sa pri tom cítil a čo som zistil. Každý z nás má nejakú telesnú a mentálnu nerovnováhu.

PaedDr. Juraj GAJDOŠ, PhD.


Miesto kurzu:

Rehabilica
Grösslingová 7
811 09 Bratislava

Prosím prineste si podložku, min. 3hod nejesť väčšie a min. 1hod menšie jedlo!
Termín:     
Pondelok: 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00
Utorok: 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00
Streda: 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00
Štvrtok: 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00

 

Kurz sa predpláca dopredu
platí sa na 1.cvičení !


Cena: 
6,50 EUR / 1 cvičenie

Jednorazový vstup iba v prípade voľného miesta.
Pri jednorazových vstupoch je cena 9,00 EUR.
Tento rozpis je platný iba počas korona krizy - max. 5 ľudí.


Tento kurz je zameraný na prípravu začiatočníkov na ťažšie (vyššie) stupne jogy. Obsahom sú prípravné cvičenia na testovanie a kompenzáciu svalovej nerovnováhy, vedomú relaxáciu telesného a psychického napätia a prácu s dychom. Cvičenci sa naučia správne držať a používať telo, zlepšia si pozornosť a naučia sa lepšie vnímať a korigovať svoju nerovnováhu. Kurz je vhodný aj pre ľudí so zdravotnými problémami.

Tento kurz je zameraný na zdokonaľovanie pohybových a mentálnych schopností. Obsahom sú jogové cvičenia a polohy, aj dychové a koncentračné, na prehĺbenie vnímania a dokonalejšie pochopenie práce svojho tela a mysle, ako príprava na meditáciu.

Rezervácia nie je nutná
Príďte priamo na hodinu.